Движейки се по пътя на себепознанието и търсейки отговори на случващото се във вътрешния и външния ни свят, ние се стремим да изградим една цялостна картина като пъзел, събран от многобройни, отделни парченца. Колкото повече бели петна има в картината от неоткрити късчета, толкова повече липсата, несигурността и объркаността намират присъствие в нашата реалност. В тази посокаби ни помогнало да имаме на разположение работен модел или карта, които да използваме при нашето придвижване през живота. Такъв модел е винаги отворен и би могъл да се усъвършенства или допълни, докато натрупваме мъдрост през пътешествието си. Точно това е и идеята на Интегралния подход като един цялостен поглед към всичко, което ни обкръжава, насочен директно към нашата многоизмерност като същества и начина, по който се отразява на нашето здраве и благополучие. Водещата идея в него е, че всяка по-малка част е обгърната и включена в следващата по-голяма. Например: човек, група, общност, народност, населението на земята, и т.н.

Физическа област – това е химическа, материална област и обхваща всичко, което ни заобикаля и можем да го видим и докоснем. Тук влиза цялото многообразие от твърди тела, течности и газове и по-конкретно отнеорганичен характер – минерали, кристали, почва и скали /в чиято молекулярна структура липсва елементът въглерод/ и от органичен произход – растителен и животински свят и човекът като същество. Всички тези видове се състоят от химическите елементите от таблицата на Менделеев в специфични комбинации помежду си. Ако обърнем внимание на човешкото тяло, ще видим, че то се състои от различни системи – кръвоносна, храносмилателна, отделителна, нервна и др. Всяка от тях на свой ред се състои от определени органи, които от своя страна – от клетки. Погледнатоинтегрално, всяко следващо ниво обгръща и надгражда предшестващите. А насочено към здравето е необходимо да приемаме всички необходими за балансираното развитие и поддържане на нашата физика вода, минерали, витамини и хранителни вещества, както и да имаме достатъчно движение на мускули, стави и сухожилия. На картинката е илюстрираният образ на физическото тяло, който символизира цялата ни материална среда от заобикалящата ни природа.

Енергийна област – тя е отново материална, но по-финна като структура. Формулата на Айнщайн, като самото откритие е направено и доста преди него, показва, че всичко е Енергия. В нашите тела протича електрическа енергия, която може да бъде отчетена с апарати – примерно енцефалограф – за мозъчните вълни и електрокардиограф – за сърдечните импулси. Както знаем от физиката, електрическата енергия винаги е съпътствана от магнитна и затова ние сме не само физически същества, но и електромагнитни. Наред с тези открития на науката, от хилядолетия в различните култури и учения се споменава и за жизнена енергия, която е още по-финна, наречена Ки в Япония, Прана в Индия, Чи (Ци) в Китай, Барака при Суфите, Мана в Полинезия и т.н., от която проилиза всичко, което съществува. Сякаш сме потопени в един океан от енергия, който зарежда цялото съществувание. Отнесено към нашето тяло се открива, че то има не само физическа, но и енергийна анатомия. В нея влизат както меридианната, така и чакровата система. Чакра на санскрит означава колело и може да се разгледа и като един вид енергиен възел.Най-общо чакрите са 7, разположени от основата на гръбначния стълб нагоре по него до върха на главата. От своя страна меридианите са канали, по които протича жизнената енергия като инфраструктура, обхващайки цялото тяло. Имаме 14 основни канала или меридиана. Повечето от тях са свързани с определени органи, откъдето идват и техните наименувания: бъбречен меридиан, стомашен и т.н. Това ниво може да се балансира и поддържа чрез енергийни упражнения, йога, чи гун, тай чи и др.

В езотеричната наука тази Енергийна област се нарича Етерна или Витална и съответно – Етерно или Витално тяло, което обхваща и излиза от физическото на около 5 см. навън. На схемата е илюстрирано със синя линия.

Емоционална област – това е нивото на нашите чувства и емоции. Тук емоционалната ни интелигентност има решаващо значение. Нашите емоции не са нито добри, нито лоши, нито положителни, нито отрицателни, а по-скоро те или ни подкрепят и са приятни за нас, или ни ограничават и са неприятни. Квантовата наука доказва, че емоциите ни по същество са енергия с определена вибрация. Тъгата има точно определена честота на трептене, а радостта има друга честота, стахът – трета и т.н. Емоциите и чувствата са горивото за нашия живот или можем да кажем, че емоция означава енергия в движение (e-motion). Когато сме обзети от ентусиазъм, тогава сме заредени отвътре да проявим определена идея навън, а когато сме в депресивно състояние, сме затворени навътре. Любовта разширява, а страхът свива. Когато сме преживели определени болезнени ситуации в миналото, които не сме разрешили, те образуват травми като например: отхвърляне, предателство, несправедливост и т.н. и емоциите, свързани с тях остават заключени в това емоционално ниво. Често те се отключват от нови случки и събития. Затова е много важно да се научим да разрешим и изчистим миналото от нежеланите тежести и това ще ни донесе емоционално освобождение. За трансформиране на ограничаващи емоции има на разположение много подходи като модалностите от енергийна психология, дихателни практики и др.

В езотеричната наука Емоционалната област се нарича Астрална и от там – Астрално тяло, което обхваща физическото и етерното. На схемата е показано с червена линия.

Share This