През 2005 г., търсейки уж „случайно“ в интернет пространството, попаднах на този впечатляващ подход за балансиране. Първият ми отклик беше „колко е просто и съм сигурен, че работи“. От моя личен опит съм достигнал до извода, че простите неща дават добър и ефикасен резултат, а не сложните. Започнах да изучавам и да прилагам наученото в практиката си на консултант по личностно развитие тогава и толкова се вдъхнових, че в последствие 2006 г.заминах да участвам в мастър обучение в САЩ и лично се запознах със създателя му – Гари Крейг. Този подход се нарича EFT (Emotional Freedom Techniques) или техники за емоционално освобождение. Заради опростената му формула на усвояване, е най-разпространеният метод в цял свят от събратята му в сферата на Енергийната Психология. Подтикнат от мисията си на разпространител, лично съм провел тренинги в България и Унгария. Стотици учасници преминали обучението имаха възможността да преживеят процеса на хармонизиране и да разполагат с инструмент за самопомощ до живот. Разбира се, като всеки друг инструмент, EFT дава резултат, само ако се прилага.

Нарича се още и меридианен подход, тъй като съчетава в себе си хилядолетното познание от Китай, свързано с балансиране на меридианната енергийна система на тялото. С тази разлика, че не се използват игли, а стимулирането на тъй наречените акупунтурни точки – с … върха на пръстите. Поради тази причина жаргонно го наричат и подход чрез потупване или барабанене, тъй като активирането става чрезпотупване на определени аку-точки в лесно усвоим логаритъм. Хубавото е, че не е необходимо човек да е запознат с меридианната система, за да усвои техниката.

В комбинация с потупванията се използва и мъдростта на западноевропейското познание в психологията. Така че определена емоция, която чувсваме в тялото си и ни ограничава (мъка, страх, вина, ревност …), се трансформира в спокойствие и лекота. Имах една клиентка, която често изпитваше гняв, като реагираше в живота си на различни външни стимули, което много я ограничаваше. С помощта на техниката, тя се научи бързо да овладява тази енергия и поведението й рязко се промени в посока на хармонията.

Изследванията показват, че в повече от 80% от случаите има прикачена емоционална компонента. Когато адресираме тази емоционална част, тогава човек подобрява състоянието си и настъпва излекуване. Едно семейство имаше предизвикателсво, свързано със забременяване. Въпреки, многото изследвания, предписани хормони и лечение, проблемът си оставаше на лице. Когато трансформирахме травми от миналото и при двамата с изразена емоция на тъга и чувство на загуба, жената зачена и в момента се радват на щастливо семейство. А методът на балансиране е един и същ – чрез потупване с върха на пръстите.

Наблюденията показват, че ако техниката само се покаже на млад човек и той я приложи върху себе си или на друг, чисто механично ще има 50% ефективност. Ако човек я усвои и спазва основните принципи, ще има 80% ефект. А ако специалист в областта приложи и доза творчество като майсторски е изградил умения, използвайки интуиция, тогава ефективността нараства над 95%.

Тъй като методът няма отрицателни странични ефекти, може да се прилага към всякакви изявили се симптоми (фобии, главоболие, депресии, астма …), защото е насочен към корена на предизвикателството и хармонизира дисбаланс в енергийната система на тялото. Този възстановен баланс се отразява на целия организъм и не рядко се забелязваположителен страничен ефект. На едно от обученията ми демонстрирах техниката върху учасничка, насочена към проблеми с дишането при настъпили деформации в носа, следствие на насочена агресия върху нея. Въпреки видимото изкривяване на носните пътища, настъпи и подобрение в нейното дишане в следствие на трансформиране на емоциите на гняв и „защо на мен“, появили се на повърхността във връзка с инцидента. Демонстрацията продължи около 5-6 минути, когато накрая тя усети, че ръката й, трудно подвижна от рамото, се отпусна и въстанови. След повече от месец тя дойде и на друго обучение, показвайки с радост освободената от травма ръка, без да сме работили конкретно върху нея.

Стресът, причинен от все по-динамичния ни начин на живот, се натрупва в тялото, а клетката има памет и способност да складира емоции, травми и друга информация. Когато това премине определено ниво и капката прелее се изявява в тялото ни като симптом, на който да обърнем внимание. Сякаш нашата система ни изпраща сигнал да погледнем и да изследваме какво пропускаме и води до проявения дисбаланс. Така имаме възможност да се вгледаме в своите, мисли, емоционални реакции и поведение и отваряме пътя да осъзнаем ценен урок, който често е причинен от неприемане. Затова и основната идея на техниката е насочена към себе-приемане. Това се явява ключов момент за личното ни израстване, изцеление и разширение. Ако не приемаме себе си, е много трудно да приемем и другите, и води до понижена себеоценка, неувереност и намалена връзка със собствените ни ресурси, което ни ограничава. Ето защо основното твърдение гласи: „Въпреки този проблем (гняв, главоболие, тежест …), аз приемам и обичам себе си.“ Друга клиентка страдаше от силно безпокойство, което въпреки предписаните медикаменти не се подобряваше и се изявяваше в нейното ежедневие, а и не й позволяваше да се отпусне даже вечер за сън. След като адресирахме тази тревожност, тя ни отведе в корена на проблема, което се оказаха травми от детството със силни емоции на вина и тъга. Започнахме балансиране със същия алгоритъм и интензитетът на тревожноста започна да намалява. Тя се научи и започна да прилага техниката в ежедневието си и хроничното безпокойство намаля драстично, което автоматично доведе до своята противоположност – спокойствие.

Имам безброй примери от стотици клиенти с различни предизвикателства и винаги се изумявам на процеса на трансформация от едно състояние в друго. Как тъгата преминава в радост и неувереността във вътрешна сила. Разбира се положителната промяна настъпва строго индивидуално при всеки в зависимост от конкретната история, а чудото е на върха на пръстите и в готовността да си позволиш хармония. Този процес продължава да ме вдъхновява и да виждам смисъла да обучавам техниката на желаещите за здраве и личностно усъвършенстване, които са готови да погледнат в себе си, отворени са за себепознание, емоционална интелигентност и духовен растеж. Резултатите далеч надвишават очакванията и си струват малкото усилие.

Като инструмент за самопомощ EFT може да се използва във всички сфери на живота ни: в областа на професията, здравето, връзките и партньорствата, комуникацията, изобилието, бизнеса и други, тъй като е насочена към балансиране на блокажи, възникнали по житейския ни път в някоя от споменатите области. По този начин можем да трансформираме ограничаващи вярвания, които ни спъват например: „не заслужавам“, „не мога“, „все на мен ми се случва“, „не е възможно“ … и да ги преобразуваме в поддържащи убеждения: „заслужавам“, „мога да се справя“, „възможно е“…

Техниката се прилага успешно и заедно с друго лечение и методи, и ускорява процеса на хармонизиране. Приложението й може да се насочи към всички предизвикателства в живота включително:

физическо изцеление …проблеми с дишането

успокоение на болката …кръвно налягане

зависимости …проблеми във връзките

наднормено тегло …женски предизвикателства

травми …проблеми при децата

страхове и фобии …мигрени

алергии …сексуални проблеми

… постижения в спорта, училище, бизнеса …

Съветът към моите клиенти е потвърдено отражение на това, което специалистите по цял свят препоръчват – Да се експериментира за всичко!

С Хармония и Виталност,

Веселин Михайлов

Share This