Алхимия на ОТХВЪРЛЯНЕТО - 20 март

Детайли

Вт., 03/20/2018 - 19:00 до 21:00

Място на провеждане: "Есенс Център"
улица „6-ти Септември“ 37

 

За информация и записване: Веселин Михайлов

info@harmonyaivitalnost.com

08888 345 14

 

 

АЛХИМИЯ на моята ИСТИНА“

серия от интегрални хармонизиращи сесии

Tема на вечерта – Алхимия на ОТХВЪРЛЯНЕТО“

20.03.2018 (вторник вечер)

В посоката навътре, да опозная себе си, неминуемо се изпречквам пред съвсем човешкото разочарование. То е един вид психологически стрес и по мое наблюдение е сравнително често срещана емоция. Тя би могла да бъде доста болезнена, ако човек постоянства в нея и отбягва да научи урока, който това състояние носи. Бихме могли да сме разочаровани на себе си или на другите или може би на света или на Вселената..., като винаги това се отнася за миналото...
В тази групова сесия, заедно ще разгледаме разочарованието, от различни гледни точки и го използваме, като възможност за израстване в посоката на приемане и освобождение.

 

 

Изморени ли сте от хронични, ограничаващи модели?

Писнало ли ви е нежелани ситуации да се повтарят?

Готови ли сте да пуснете блокиращи емоционални състояния?

Отворени ли сте за събуждане и интегриране на нов потенциал?

 

Всички ние знаем (теоритично, интелектуално), че когато се Приемем такива, каквито сме и се Обичаме истински, това ще отвори широко нашия автентичен потенциал във всички области на живота и ще внесе промяна на преживяванията, които имаме по неговото течение в посоката на: здравето, партньорствата, финансите, общуването с другите..., за да се прояви по един нов удовлетворяващ начин.

В процеса на себепознание неминуемо себе-изследваме различни аспекти от нашата многоизмерност, които биха могли и да възпрепятстват тази Любов и Приемане и да излизат като плътни воали, които невидимо са ни обгърнали и ни стесняват. Те, разбира се, си имат своите корени и причини, за да са налични и е наша вътрешна задача да изберем посоката на отговорността и да ги трансформираме, събуждайки все по-дълбоката ни автентичност, бликаща отвътре и която чака да бъде проявена.

Желаната трансформация ще се разгръща във формат на отделни Теми, които ще откриваме, разглеждаме, изследваме, като наслоени пластове и научаваме нови възможности за Приемане, Любов и Цялостност - заедно в групата.

Водещо намерение:

Изцеление на съзнателни и несъзнателни ограничаващи убеждения, спиращи емоционални състояния, зациклили поведения и отваряне за нов портал за връзка и приемане на новите безкрайни възможности и интегрирането им по един здравословен начин в цялостната система.

Превозно средство:

За постигане на желания краен резултат в този групов процес се използва разгърнат подход, в който алгоритмите на промяната са синтезирани чрез Мета-меридианни подходи и трансформиращи инструменти. Това е интензивно пътешествие навътре, което отива отвъд теориите и системите и има изцяло практическа насоченост.

Предимства:

 • Чрез силата на груповата динамика да се създаде подхранваща и безопасна душата среда;

 • Да обградиш себе си с подкрепата и обратната връзка на интелигентни хора, които вървят по пътеката на себепознание и разширение и които се интересуват от двупосочни отношения;

 • Взаимстване на ползи за всеки участник в групата;

 • Пускане на тежестите от миналото;

 • Събуждане на вътрешен потенциал;

 • Да се изненадаш от нови, неподозирани открития;

 • Процесът се насочва и импулсира от водещ с необходимия опит и квалификация;

За да участвате:

Не е необходима предварителна подготовка, знания или умения за използване на конкретен метод или техника. Необходимо е да сте стъпили на пътеката на себепознанието, да имате желание за промяна и освобождение от лични предизвикателства или блокажи, спиращи Ви по пътя и да сте изпълнени с любопитство към новото и непознатото.

Резултати:

 • повишаване на осъзнатостта;

 • събуждане на автентичния потенциал;

 • увеличаване на вътрешната сила;

 • активиране на изцелителните процеси;

 • хармонизиране на силите на даване и получаване;

 • увеличаване на Любовта и Приемането;

 • спокойствие и връзка в настоящето;

 • изживяване на повече хармония.

Водещ: Веселин Михайлов - трансформативен интегрален коуч

Моята задача е да Ви насърчавам по пътя на хармонизиране и да споделям натрупания опит, насочвайки процеса на трасформация по пътя на най-малкото съпротивление, при което използвам богат арсенал от необходими инструменти за постигане на здравословен краен резултат в настоящето. Намирам за изключително стойностно възможността да се върви по пътя на разширение и цялост, когато човек работи индивидуално и групово в комбинация. Ние сме социални същества и двата пътя са важни и се допълват като ускоряват вътрешните процеси на изцеление.“

Кога: 20.03.2018 г. (вторник вечер)

Къде: Есенс Център
улица „6-ти Септември“ 37

начало 19:00 до 21:00 часа

Такса участие: 25 лв.

За информация и записване:  Веселин Михайлов

info@harmonyaivitalnost.com

 

Групова сесия