Бодиуърк

Наименованието бодиуърк произлиза от английското „Bodywork”(body-тяло, work- работа).

Би могло да се преведе като работа с тялото в смисъла на алтернативната медицина. То описва всеки вид терапевтична, изцелителна или свързана с личностно израстване работа, която включва някъква форма на докосване, енергийна работа или физически манипулации свързани с тялото. Повечето от формите на бодиуърк се свързват със соматичните дисциплини (сома-тяло).

Често масаж и бодиуърк, като термини взаимно се заменят, с тази разлика, че при бодиуърк се включват всички форми на масажни техники, включително и много други форми на докосване и изцелителни терапии. В бодиуърк влизат богат набор от техники и инструменти, като: разтягане, телесни манипулации, дълбоко мускулно проникване, меридианна работа, енергийна стимулация, пресура, вибрация на тъканта, балансиране на полярности, психологични подходи и много други. Ползите от тази дълбока работа са насочени цялостно към връзката тяло-ум-душа, което води до повишена осъзнатост и изцеление.

 

Веселин по време на бодиуърк техники в групово обучение