Чи Гун

Чи Гун

 

Чи Гун е едновременно и наука и практика развита от хилядолетия в Китай. Чи се отнася до „енергия“ или „жизнена сила“, а Гун до работа или дейност. Наименованието би могло да се определи като работа с енергията.

Исторически се разпознават предимно 5 големи школи в системата Чи Гун: даоска, будистка, конфуцианска, медицинска и Чи Гун за бойните изкуства. Към тях възникват и множество под школи. Всяка школа развива под свой ъгъл познанието за жизнената енергия с безрброй упражнения и техники за трениране. Като краен резултат, всички те са насочени към една цел: чи гун е средство за култивиране на жизнената енергия, за постигане на истинско здраве, удължаване на живота, всестранно усъвършенстване и развитие на възможностите на човека и постигане на единение и хармония с Природата.

Практическите упражнения в Чи Гун са насочени към постигане на вътрешна хармония, а това се отразява между хората в обществото и външната среда в съотвествие с природните закони. В практикуването се набляга на усвояване на състоянието на „вкорененост и заземеност“, чрез създаването на ментална и физическа стабилност на практикуващия. Чи Гун представлява ефективен метод за свързване с природата и ни помага да живеем активни, изхождайки от собствения си център, а не просто автоматично реагиращи на стимули от околната среда.

Най-общо упражненията се разделят на вътрешни и външни. Вътрешните са тихи и спокойни, медитативни, при които тялото не се движи и наподобява водите в езеро. Повърхността се успокоява, водата се избистря и се вижда на голяма дълбочина. При тях се увеличава и акумулира енергията в тялото.

Външните са активни, двигателни и чрез тях се раздвижва тялото: мускулите, сухожилията, костите, ставите. Подобрява се гъвкавостта , стимулират се вътрешните процеси в организма и подобряват неговите функции. С двигателните упражнения се подпомага циркулацията на кръвта, лимфата и се стимулира прочистването и отпушването на енергийните канали, по които тя протича. Важно е в практиката да присъстват упражненията, както с външна, така и с вътрешна насоченост.

 

Веселин демонстрира упражнения от Чи Гун на групово обучение