Енергийна медицина

Енергийната медицина е наука и изкуство едновременно. Квантовата физика потвърждава формулата на Алберт Айнщайн, че всичко е енергия и това ни насочва, че нашето тяло е енергия, нашите емоции и мисли също са енергия с определена честота на трептене. Енергията е живот и в древните култури по цял свят присъства като наименование: китайците я наричат Чи, японците Ки, при индийците Прана, Йесод в юдейската кабалистична традиция, Барака при суфите и т.н.

Енергията дава живот на тялото и същевременно е и лекарство за изцеление, което се използва при енергийно лечение. То е най-древната и естествена форма на лечение, която през последните десетилетия се събужда и завръща отново, като едно от най-съществените културни достижения на нашето време. Една от представителките, допринесли силното завръщане на енергийната медицина е лечителката Дона Идън. Тя изработва система от методи за хармонизиране и изцеление, чрез конкретни енергийни подходи. Излекуването е изцяло вътрешен процес. Фундаменталния закон гласи: материята следва енергията. Болеста се заражда първо на енергийно ниво и след това се изразява в тялото на физическо. Грижейки се за енергийното си състояние, балансирайки потока на енергийното тяло, това ще се отрази благотворно на физическото здраве.

В енергийната медицина са синтезирани методи от приложната кинезиология, работа с тялото, меридианната система, чакрите, лимфната система, петте ритъма и други. В съвсем прости за приложение упражнения и комплекси, човек може да поддържа енергийната си система балансирана, което да доведе до повече резистентност към стреса и да увеличи спокойствието, хармонията и виталността в цялостната система на човека.

Веселин демонстрира упражнение от ен. медицина на обучение за работа с тялото