Енергийни подходи

При този вид подходи главният фокус е насочен към тялото, като входен портал, водещ към психиката и несъзнаваното. Този модул е с практическа насоченост към изследване навътре чрез тялото, което е нашето превозно средство. Там се намира цялата мъдрост. Нашите клетки имат памет и на соматично  ниво (сома-тяло) пазят преживяното.

Втъкани в заниманията са различни елементи от телесно-ориентирани подходи, които са душата на соматичното изцеление… чрез движение. Подбрани в специфични съотношения, те подпомагат цялостното балансиране на тялото, емоциите, ума и духа. В пълната гама практики влизат елементи от енергийна медицина, бойни изкуства, танцувално-двигателни подходи, йога, енергийно балансиране, медитации, Чи Гун, спонтанни движения, дихателни упражнения, групова динамика …

Някои от ползите от енергийните практики са:

  • събуждане на естествените изцелителни сили на организма
  • засилване на имунната система
  • увеличаване на гъвкавостта
  • акумулиране и балансиране на енергията в тялото
  • увеличаване на резистентността към стрес
  • повече виталност и радост
  • разширение в процеса на осъзнаване