Хюман Дизайн анализи

Основен Хюман дизайн анализ

Всички човешки същества сме родени да бъдем най-добрата версия на себе си, но никой не ни учи, как да постигнем това. С времето върху ни се наплъстяват външни обвивки, които поемаме от възпитанието, сравняването с другите, културата, образованието, които не винаги са автентични и в резонанс с нашата неповторима истинност. Това създава вътрешни конфликти, които допринасят за неудовлетворение, огорчение, гняв и разочарование. По този начин, потенциалът и качествата, които сме дошли да изразим в света, се затрудняват да се проявят, което не ни помага.

Хюман дизайн анализът е в подкрепа на вашия вътрешен подтик за намиране на липсващите отговори от пъзела на живота, които ви вълнуват. Базовата стъпка е себепознание и познаване на това, което не съм. Това е процес на разчитане на вашата индивидуална графика, която представлява личната ви житейска карта, кодирана на специфичен език и показва една нагледна, чисто графична и визуална репрезентация на вашето превозно средство, с което разполагате в това си въплъщение.

Тънкостта се сътои в самото разчитане на тези скрити кодове, активирани в графиката. Затова самият процес се нарича анализ, а не интерпретация, тъй като разкрива истина, която е заложена в картата и носи ценни и автентични житейски насоки за индивида с цел да върви по най-малкото съпротивление на живота. Целта на срещата е практическа, за да:

  • активирате вашия истинен подход за коректно взимане на решения в живота;
  • събудите неповторимостта, която сте дошли да изявите в това пътешествие;
  • следвате коректния път на движение по траекторията на живота;
  • отворите себе си за потенциала, който носите;
  • разберете по-добре себе си - както силните аспекти, така и уязвимостта;
  • придобиете повече яснота за това какво е коректно за вас;
  • разширите съзнанието си;

Необходимите параметри за изготвяне на вашата лична графика са рожденните данни: дата, място и час на раждане.
Самото разчитане може да стане по Скайп или на лична среща, при която да задавате въпроси, което да помогне във вашия личен процес на себепознание и събуждане. И в двата случая срещата се записва на аудио файл, който да имате на ваше разположение за последващи прослушвания (носете си флашка).

Продължителност - 90 мин

Таксата - 120 лв.

Разчитането на личната графика на ваши любими или близки хора, би бил един изключително стойностен подарък!