Хюман Дизайн коучинг

Хюман дизайн коучинг сесия

След като сте имали вече основен анализ на вашата графика и сте запознати с личните си практически стратегии, тогава коучинг сесията би могла да е от голяма полза за:

  • намиране на коректен подход по отношение на възникнал проблем или ситуация;
  • затвърждаване на вашите истинни стратегии;
  • отваряне потенциала за де-обуславяне от тежестта на миналото;
  • получаване на необходимото насърчение в процеса да бъдете себе си;
  • извличане на вашата вътрешна истина по отношение даден казус с нов поглед;
  • вливане на сила в практическия процес на себеприемане и де-конструиране на ограничаващите модели;
  • повече яснота и увереност по вашия житейски път;
  • подхранване и задълбочаване на разбирането и на осъзнатостта в процесите по житейския път;

Продължителност - 60 мин.

Такса - 50 лева