Индивидуални сесии

Събуждане и Хармонизиране на всички нива
чрез метода на трансформативен интегрален коучинг

 

Моята мисия е да споделям и насърчавам всички отворени да постигнат освобождение, хармония и виталност, споделяйки натрупания ценен опит и насочвайки в посоката на нови здравословни възможности и перспективи. Това е вътрешно пътешествие на израстване и разширение, преминавайки през трансформиране на ограничения, проявяващи се в различини области на живота: здраве, взаимоотношения и връзки с другите, професионална реализация, личностно и духовно израстване и събуждане и активиране на вътрешния потенциал. Дълбокия ефект от интегриране на пластовете по нов здравословен начин и отваряне на каналите за циркулация на нова жизненост има изразен терапевтичен потенциал. Намерението ми е да Ви преведа възможно най-бързо от мястото на стеснение до желаната здравословна дестинация. Тъй като животът е пътешествие, то е изцяло Ваше. Намерение за промяна е необходимо, въпреки че имам способността да се справям добре с резистентност, съмнение и объркване.

 

ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ:

 • на място индивидуалните сесии са насочени към вътрешна трансформация, водеща към освобождение и изцеление и се определят чрез предварително записване.

Продължителността на сесията е в рамките на 90 мин. с такса  50 лв. Коучинг процесът на балансиране протича в безопасна среда, носеща подкрепа, приемане и емпатия.

Аз уважавам личното Ви пространство и запазвам конфиденциалност по отношение на информацията и процесите по време на сесията.

 

 • сесии по Skype са друга възможна алтернатива за постигане на ефективен резултат от нашата работа с продължителност 90 мин. – 50лв. Тази форма е широко разпространена и използвана на запад, тъй като има следните предимства:
  • качеството на процеса;
  • спестява време от транспорт и трафик;
  • извършва се от комфорта на дома ви;
  • удобство за хора намиращи се в други градове и държави;

 

 • Сесия по свободно дишане с продължитерност 120 мин. – 70 лв. Необходимо е да имате удобни, широки леки дрехи, позволяващи движение по време на процеса.

 

** тъй като възможностите ми позволяват само определен брой сесии по график, е необходимо своевременно записване;

 

ПОВЕЧЕ за Трансформиращия ИНТЕГРАЛЕН КОУЧИНГ:

 • да извлече корените подхранващи предизвикателството;
 • да събуди нов потенциал и виталност;
 • да активира вътрешни процеси и да ги интегрира по нов здравословен начин;
 • да интегрира различни подходи за постигане на хармония, виталност и цялостност;
 • да интегрира цялостната система на човека на всички нива: на физически аспект, жизнената енергия, протичаща в тялото, емоционалната система, убежденията и мисловните модели, събуждане на духовна осъзнатост и връзка с по-висш аспект от нашата система;

 

Интегрален коучинг може да ви ПОМОГНЕ да:

 • увеличите себеоценката и себеуважението;
 • освободите дълбоко вкоренени ограничаващи емоции и травми;
 • изцелите вътрешното дете;
 • интегрирате фрагментирали части от своята психика;
 • преодолеете автосаботаж;
 • увеличите усещането си за себестойност;
 • създадете и реализирате целите си с лекота;
 • увеличите приемането и любовта към себе си;
 • реализирате своя потенциал;
 • постигнете по-голяма осъзнатост;
 • подобрите качеството си на живот;
 • събудите за по висок духовен потенциал;

 

Лични и професионални предизвикателства:

вкоренен стрес, безизходица, отлагане, контрол на гнева, автосаботаж, проблеми във взаимоотношенията и парньорски връзки, вътрешни конфликти, перфекционизъм, занижени спортни резултати, липса на фокус, ниска себеоценка, страх от отхвърляне, неувереност, говорене пред публика, блокажи към успеха, финансите и изобилието, автосаботаж, неорганизираност, блокажи в кариерата … и много други.

 

Емоционални и здравословни предизвикателства:

 • вина и депресия;
 • гняв и тревожност;
 • страхове и фобии
 • астма, главоболие и мигрени; 
 • скръб и любовна мъка;
 • забременяване и менструални проблеми;
 • безсъние и безпокойства;
 • психологични травми и нервност;
 • панически атаки и кризи;
 • интимност и сексуални предизвикателства;
 • физически болки и алергии; 
 • пост-травматични разройства и хронична умора; 
 • зависимости и намаляване на ненаситен апетит;

 

*** Въпреки, че инструментите, които използвам, са много ефикасни, в своята работа не практикувам с нервно-психотични разтройства, биполярни разтройства, шизофрения и други тежки психични разтройства, свързани с нефункционалност в реалния свят.

**** Внимание! За сериозни психологични и здравословни проблеми интегралния коучинг не бива да замества квалифицирана медицинска помощ от лекар или психиатър. Трансформативните методи използвани в сесията могат успешно да се прилагат като допълнение към предписаното от компетентните медицински лица.