Коучинг

  • Какво е Коучинг?

Коучинг е процес на парньорство между коуч и клиент, който води до преодоляване на различни пречки към достиженията, които се изправят по пътя на клиента, движейки се от една фаза от живота в друга. Коучът е като огледало, което отразява обратно. Коучингът, като процес,  е съюз между коуч и клиент – връзка, която продължително дава обратно на  клиента.  Аз вярвам, че клиентът знае всички отговори на въпросите, които търси, даже и те да изглеждат мъгляви, неясни или скрити някъде дълбоко вътре в него. Вярвам, че всеки притежава вътрешните ресурси да трансформира всички предизвикателствата по пътя си, иначе просто не би ги имал. В процеса на коучинга се изваждат на бял свят всички тези латентно спящи, скрити семена, необходими за продоляване на предизвикателството. Коучинг е серия от  действаща система на мощна взаимовръзка между клиент и коуч, която спомага:

  • да разберете Вашата ситуация – къде се намирате и къде искате да пристигнете
  • да получите яснота как бихте искали да я промените
  • да Ви държи фокусиран върху това
  • да се справя с човешките фактори, които имат тенденция да се изпречкват: страх, песимизъм, парализиране чрез анализиране, погрешни доводи, отлагане

Професионалистът коуч не наставлява, не дава готови решения и модели, не дава съвети!

Основният фокус на коуча е да насърчава и подкрепя способността на клиента да открива и достига сам до своите решения, свързвайки се с вътрешната мъдрост, вътрешния лечител, събуждайки потенциала си.