Моята визия за коучинг

За разлика от традициония коучинг, аз съм интегрирал богат арсенал от инструменти в процеса си на работа с клиента, благодарение на натрупания опит. Това е холистичен, иновативен, интегрален подход, насочен цялостно към клиента на всички нива: физическо, енергийно, емоционално, ментално и духовно ниво. Като резултат това води до събуждане на вътрешния потенциал и ресурси и достигане до мястото на цялостност. 

Вградените в практиката ми методи правят процеса на трансформация бърз и ефективен и дават в ръцете на клиента конкретни инструменти за индивидуална работа, което насочва силата вътре в тях, а не в коуча. Благодаряние на събраните преживявания и извлечени изводи се намирам на финалната линия на създаване на уникален собствен метод.

Процесът на интегрален коучинг прилича на прочистване от ненужни и остарели с времето убеждения, некомфортни емоционални състояния, ограничаващи поведения от нашата система, което отваря ново чисто пространство, което да се запълни с това, което е полезно, важно, разширява и носи изобилие в нашия живот. Както казва Лао Дзъ „първо трябва да отлееш от каната със застояла вода, за да налееш чиста“.

Насоката на процеса, който водя, е да се осъществи връзката между ума и сърцето по начин, който хармонизира и носи яснота и изцеление. Процесът на интегрален коучинг използвам в следните сфери:

  • управление на стреса и хармония и виталност
  • духовност и личностно развитие
  • мотивация и управление на времето
  • развитие на творческия потенциал
  • здраве и здравословен стил на живот и грижа за себе си
  • взаимоотношения и интимност
  • и много други