Приложение

Въпреки, че НЛП е започнало от полето на терапията, откритите принципи и техники могат да бъдат приложени и използвани в различни области като:

  • бизнес
  • продажби и маркетинг
  • подбор на кадри
  • образование
  • обучение и научаване
  • личностно развитие
  • терапия
  • спорт
  • и други умения за усъвършенстване на изпълнители

НЛП предлага технология за създаване на промяна и прости начини за повече избор по отношение на Вашето поведение и емоции, да подобри комуникацията и взаимоотношенията, и да развие нови способности във Вашето мислене.

Промяната е неизбежна!!! Основният въпрос е: Дали се променяте по начина, по който искате?