Произход

Двама Калифорнийци, единият учен математик и талантлив гений компютърен експерт – Ричард Бандлър, а другият – професор по лингвистика Джон Грайндър – са във финалните стъпки на своята пионерска работа за откриването на подход, който ще има дълбок ефект в полето на личностното израстване, човешките взаимоотношения и комуникация. Този подход те наричат НЛП (невро-лингвистично програмиране). През 1970 г. Бандлър, по това време студент по психология, се присъединява към Грайндър, професор към университет в Санта Круз. Двамата стават приятели и започват да работят заедно, повлияни от работата на успешни професионалисти.

Бандлър и  Грайндър изследват дълбоко работните процеси и методи на 3-ма знаменитости в сферата на психотерапията, които постигат забележителни промени в човешкото поведение. Милтон Ериксон – наричан най-знаменитият психотерапевт на всички времена, използвал  ефективно клинична хипноза в практиката си, Върджиния Сатиър – удивително ефективен фамилен терапевт, успявала да разреши на пръв поглед неразрешими междуличностни проблеми и Фриц Пърлз – създателят на Гещалд терапията.

В началото на своята работа огромно въздействие върху основателите на НЛП оказва и британският антрополог Грегъри Бейтсън.

Наред с усвоените знания, те също комбинират и своите собствени умения в 3 дисциплини – лингвистика, компютри и Гещалд психология. Като резултат те създават поведенчески модел и серия от работни процедури. Докато НЛП израства, постепенно започва да интегрира материал и от други допълнителни дисциплини: кибернетика, философия и неврология. Така НЛП започва да навлиза в много различни полета на правото, бизнеса и образованието.

От тогава НЛП се е разраснал като международен феномен, използван от милиони. Добре е да запомним, че е изследване на това, което вече правим – нашите модели, вярвания и мислене, така че можем да се фокусираме и подсилим това, което работи и да отклоним фокуса от елементите, които често (подсъзнателно) блокират пътя към достигане на нашия потенциал.

Всъщност, казано с терминологията на НЛП, по-важно е да променим „Как ние преживяваме нашата реалност, отколкото да променим действителното съдържание на нашата реалност“.

 

File:Mouvements-oculaires-PNL.svg