Партньорски/ фамилни сесии

Партньорски/ фамилни взаимоотношения

Понякога във връзката с нашия партьор се оказваме в ситуация на задънена улица, която е наситена от ограничаващи емоции на: фрустрация, неудовлетвореност, гняв, вина или ревност. Повтарящи се моменти, които носят объркване, безсилие, осъждане липса на яснота, разпалване на драмата или ненужна война... Или най-общо казано - възникнал стрес във връзката, който допринася за раздалечаване
на партньорите един от друг и забравяне на спойката, любовта, споделянето и подкрепата.

Всички ние носим остарял багаж от своето минало и предимно несъзнателно имаме тенденция да го разтоварваме във връзката, което създава условия за конфликтност, турболенции и ненужна болка... докато двамата партньори не узреят за усвояване на нови здравословни стратегии, пускане на миналото, изцеляване на отношенията от техните корени и израстване отвъд появилите се бариери.   

Ако сте насочени към:

  • запазване на връзката;
  • подхранване на партньорството;
  • преодоляване на състояние на обреченост;
  • трансформиране на сърдечна болка;
  • разрешаване на настъпили кризи;
  • надскачане на зациклили спорове;
  • възвръщане на вътрешния пламък;
  • подобряване на комуникацията;

Тогава партньорската сесия би могла да бъде от голяма полза за Вас. За целта е необходима готовност за поемане на отговорност и от двамата партньори, които да участват заедно в самия изцелителен процес. Тъй като връзката се състои от двама (или повече участници в семейството, приятели) едва ли е достатъчно само единия от тях да бъде активен, осъзнато да
преминава през вътрешна трансформация, а другия партньор да е отделен и неактивен от общия процес. В крайна сметка и двамата участници (или повече) са равнопоставени и допринасят както за хармонията във взаимоотношенията, така и за дисхармонията.

В този процес са залегнали предимно нови практически подходи, интегрални техники и балансиращи инструменти, вместо вербално и ментално теоретизиране.
 

Продължителност: 90 мин.

Такса: 70 лв.