Ритрийт

 • Какво е Ритрийт?

Терминът „ритрийт“ съдържа в себе си различни значения и всички те са свързани с идеята за сигурност и временно оттегляне от ежедневната заобикаляща среда, с намерението за потопяване в  тема с определена насоченост. Темата би могла да е в сферата на здравето, стила на живот, духовни търсения или социални и бизнес насоки. Както бизнес организации могат да насочат ритрийт за фокусиране на екипа в конкретни ключови аспекти от своята работа, така темата може да бъде и в посока на уединение или групово преживяване

Ритрийт обикновенно се провежда на отдалечени места в природата, съобразени с посоката на водещото намерение.

Ритрийтите са широко разпространени на запад. Моята идея е да използвам цялостен подход в тази форма на израстване на всички нива: релаксация на цялото тяло, балансиране на емоциите и успокоение на ума, вътрешно събуждане на ресурсите и която да използвам като мощен елемент за вътрешна трансформация.

 • Какви са ползите от участието в Ритрийт?
  • здраве и виталност
  • намаляване на физически болки и симптоми
  • засилване на имунната система
  • себепознание и осъзнаване
  • преодоляване на вътрешни конфликти
  • създаване на здравословни навици
  • събуждане, балансиране и акумулиране на жизнената енергия
  • трансформиране на ограничаващи емоции и убеждения
  • постигане на яснота
  • откриване на мястото на вътрешен мир и пълнота

Подходите и методите на работа по време на ритрийтът са съобразени по начин, който е универсален, модерен, практичен, ефективен и лесно усвоим.