Произход

Тази практика възниква в края на осемдесетте и началото на деветде­сетте години на миналият век като синтез от различни методи, използ­ващи свързаното осъзнато дишане (Ребъртинг, Вайвейшън, Холотропно дишане и др.), а така също техники и елементи, взаимствани от други на­правления в психологията и психоте­рапията като Гещалт терапия, Групова динамика, Танцувално–Двига­телни терапии, Телесно-Ориентира­ни психотерапии. Свободното диша­не съчетава всички тези техники и елементи в индивидуално подбрани за всекиго пропорции, като позволява да се работи едновременно по всички водещи мо­далности – психологическа (съзнание и под­съзнание), ментална (понятия, логически разсъждения, мисли), емоционална (чувства, емоции), соматична (телесна), модалностите на дишането, енергийна.

 • Какви са ползите от Свободното Дишане?
 • техниката изважда в нашето съзнание не само скрити вярвания и емоции, но и взаимовръзките, които имаме с нашите тела, нас самите, хората, с които общуваме и целия свят;
 • когато дишаме осъзнато, ние правим възможно да разрешим, интегрираме и изцелим неразрешени предизвикателства вътре в себе си. Това освобождава енергия, която ни дава повече виталност и радост достигайки пълния ни потенциал на човешки същества;
 • свободното дишане ни носи разширено осъзнаване на всички нива: физическо, емоционално, психологическо и духовно;
 • процеса на вътрешна трансформация отваря ново пространство, събуждайки творчески потенциал и носи яснота и посока по нашия път

 

 • Кой използва техниката Свободно Дишане?

Свободното Дишане е пътешествие навътре – пътешествие към свобода. Препятствията към свободата са много и различни и точно те насочват и мъже и жени да търсят този метод. Препятствията могат да включват:

 • да не живееш достигайки своя потенциал
 • да не знаеш кой си и какво искаш
 • чувство, че си хванат в капан
 • ограничаващи модели, които се повтарят
 • депресия
 • стрес
 • безпокойства, панически атаки, фобии
 • мигрени
 • ниска себеоценка, липса на увереност
 • невъзможност да чувстваш

… желание за себепознание и по-голяма радост от живота.