Свободно дишане

Дишането е най-основният процес, свързан с нашето съществуване. Целият ни живот е наниз от бекрайни вдишвания и издишвания. Вдишваме кислород, а издишваме въглероден двуокис. На физическо ниво протичат съществени процеси в нашата физиология, в самата клетка чрез обмена на О2-СО2 и хемоглобина. На енергийно ниво заедно с кислорода поемаме и жизнена енергия (прана, чи, ки). А самото дихание е като мост между личността и вечността. Езикът кодира самия смисъл в корена на думата: дъх-дух-въздух, душа-дишане, spirit-spirale, inspire и съществува на различни езици. Дихателните практики са познати и залегнали във всички източни традиции: Суфизъм, Йога, Будизъм, Шаманство, Даоизъм, както и в западни учения.

  • Какво е Свободно Дишане?

Свободното дишане е трансформа­тивна, психофизиологична, дихателна практика, включваща холистичнен подход към себепознание.

Моделите и методите на Свободно­то дишане изхождат както от древното познание, така и ползвайки изводите, достигнати от съвремен­ната психология, невропсихология и от духовно-философски системи.

Техниката на Свободното Дишане използва осъзнато Естествено Дишане като основен инструмент в диагностичната, терапевтична и трансформативна работа с различните зони и слоеве на съзнание. Възникнащото при работата променено ниво на съзнание се явява като меко, разширено състояние, което позволява бързо и ефективно достигане до Вашите вътрешни промени в нормалния живот, подобряващи взаимотношенията с другите и носещи успех и изобилие. Характерно за самата техника е оптималното съчетание на отделни аспекти:

  • ефективност – достига се като се следва естествения процес, формиращ човешкото съзнание и неговото еволюционно взаимодествие.
  • безопасност – мекия и ненасилствен характер на работа, изграден във формата на всички техники на Свободното Дишане, позволяват прилагането им и от неподготвени хора безопасно.
  • независимост – свободата, която имате в съответствие с вътрешния Ви трансформационен процес и по отношение на водещата посока на индивидуалната Ви работа.

Метафорично казано – чрез процеса на свободно дишане прочистваме вътрешната си градинка от плевели и освобождаваме ново пространство за подхранване на цветята, които са наши вътрешни ресурси.