ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - истина и автентичност

осветли Ума си за яснота

Енергийна психология, ТЕС/EFT, НЛП, Регресивна терапия, коучинг, свободно дишане, енергийна медицина..., моят метод, не съм сигурен, от кой от описаните се нуждая и какво ще ми помогне. Как да се ориентирам?

В зависимост от конкретното предизвикателство, в процеса на сесията започват да се откриват покритите, подтиснати пластове в посоката на разрешение. Моята работа е да изваждам подходящия и необходим за дадения момент инструмент от богатия инструментариум, с който разполагам. Затова „моят метод“ е интегрален и широкоспектърен, за да влезе в употреба за голям диапазон от спицифични нужди. В крайна сметка, фокуса е да се постигне успокоение и хармонизиране. Важното не е конкретния метод, а готовността и отвореността. Твоята истина и автентичност стимулират изцелението отвътре, а моята задача е просто да направлявам процеса, за което имам както необходимите качества, така и ценната подготовка с натрупан опит.

Защо Хармония и Виталност?
Всичко е Енергия, която вибрира, за да се проявява и изгражда пътя на еволюционния процес за всички нас. Свидетели сме в природата на изобилието от форми, които са конкретен израз на жизнената енергия. Виталността е жизненост и е свързана с игривост, неспирно движение и потенциал за видимост на нашия капацитет и автентичност. Когато сме жизнени, виталността циркулира в нас, имунитетът е силен, качествата будни и душата подхранена, което отваря портал към реализиране на нашето предназначение в това ни превъплащение. Света, в който живеем, е двуполюсен или дуален ИН и ЯН. Когато сме в дис-хармония, вътре в нас има 2 противоположни сили, които създават вътрешни конфликти и сме сякаш разпънати на кръст. Намирането на мястото на тяхното обединение, сливане и интегриране води до мъдростта да бъдем в състояние на Хармония, което е желано състояние от повечето хора.
Защо се нуждая от интегрален трансформативен коучинг?

За да се получи терапевтичен ефект на симптом или предизвикателство, е необходим нов поглед, разбиране, вливане на свежа енергия… излизане отвъд познатото. Нашият Ум до голяма степен е допринесъл за създаването на самото ограничение и не всеки има умението сам да си бъде терапевт. Особено, ако няма и необходимите знания, опитности и инструменти за този процес. Не винаги е възможно човек сам да навлезе надълбоко към натрупаните пластове, в несъзнаваното, ако не е воден от специалист. Ако беше така просто, едва ли щеше да има толкова страдание в това ни измерение. Не е лесно Умът сам да де-програмира себе си! Затова като социални същества споделяме, подкрепяме и се насърчаваме един друг в зависимост от специалността и мъдростта, която сме натрупали. По-скоро посоката е да събудиш своята истина и автентичност: Узрял ли съм, готов ли съм, да погледна навътре и да се доверя на специалист?

Какво ще получа от индивидуалната сесия?

В зависимост от темата на твоето предизвикателство или симптоматика, самият трансформиращ процес започва с изследване в дълбочина към корените, допринесли за това състояние. Така ще придобиеш повече разбиране, яснота, а твоята истина и атентичност са винаги отвътре. Осъзнавайки, какви са вътрешните взаимовръзки и аспекти, които те дърпат назад стартира практическото трансформиране на състоянието и ориентиране към здравословно разрешение и интегриране на новото състояние. Ще научиш практически инструменти за самопомощ и емоционална интелигентност и получиш здравословни насоки за вграждане в ежедневието.

Как да знам дали индивидуалната сесия ще ми донесе резултат?

Базирано на моя дългогодишен опит, след сесията настъпва вътрешна промяна на състоянието, различно от момента на започване. Тази промяна се усеща и чувства съвсем обективно и даже една сесия да не е достатъчна за изчисти в дълбочина, процесът на изцеление вече е стартиран. Твоята истина и автентичност са активирани. И все пак, ако не сте доволни от сесията, процеса или не намирате никаква промяна, тогава няма да заплащате таксата за моето вложено време, усилия и експертиза… нищо не е загубено.

Необходимо ли е непременно да споделям с детайли за предизвикателството и да описвам събития и назовавам имена и хора от моето минало?

НЕ е необходимо. Тъй като всички хора сме различни, някои предпочитат да споделят, а други не. И в двата случая запазвам конфиденциалност по отношение на информацията и процесите по време на сесията. Моят подход не изисква детайли, за да се постигнат търсените ползотворни резултати. Многото вербални описания, по-скоро биха отдалечили от същината. Посоката е да се придържаме към твоята истина и автентичност.

Работите ли с деца и тийнейджъри?

Практикувам с деца над 10 годишна възраст, както и с тийнейджъри, които са отворени за развитие, научаване и среща с мен. За тях изграждам менторска програма, като им задавам практически насоки и работим в посоката на събуждане на истина и автентичност, увереност, активиране на потенциала, в зависимост от конкретния търсен резултат. По мое наблюдение децата и тийнейджърите са от новото поколение души, което идва с дълбока мъдрост и носят солиден вътрешен потенциал, поради това е важно да се подходи към тях коректно.

Колко време ще отнеме, за да усетя нужния резултат?
Някои предизвикателства и симптоми, свързани с единични събития, биха могли да се трансформират доста бързо, понякога в рамките на една сесия. Други предизвикателства са комплексни и свързани с няколко взаимо свързани пласта, които ще се наложи да се открият и третират коректно, преди да настъпи изцеление. В такива случаи е важно да сме постоянни и търпеливи в процеса на трансформация и интегриране на резултатите. В крайна сметка вие ще усетите и почувствате съвсем осезателно различното в зависимост от спецификата на вашето предизвикателството.
Ако предизвикателството е хронично от десетилетия или е унаследено, ще ми помогне ли?

Тъй като изцелението настъпва само в настоящия момент, не е важно дали корените му се намират преди десетилетия, свързани са по линията на предшествениците или идват от евентуално предишно превъплъщение. Ако запалите светлината в стая, няма значение дали е стояла тъмна 10 минути или дълго време. Процесът на прочистване на насъбралата се прах и паяжини, водещи към изцеление, се стартира, за да се прояви твоята истина и автентичност.

Как е възможно, този интегрален подход да има толкова широк диапазон на въздействия?

Според фундаменталното откритие на Енергийната психология, „причината за всички нежелани и негативни емоционални състояния се състои в дисбаланс на енергийната система на човека“. Следователно симптомът изразява нарушена хармония. Като прилагаме интегралните подходи към всички реакции, емоции и симптоми започва процес на балансиране на енергийната система, което възвръща хармонията и здравето, независимо от вида предизвикателство.

Имат ли, интегралните практики страничен ефект?
Изследванията и наблюденията до момента показват, че няма противопоказания при използването на интегралния подход, когато се използват коректно. Това е процес на хармонизиране и пре-зареждане. Понякога може да се почуства умора като страничен ефект и изисква някакво време на интегриране, но най-често ефектът би могъл да е положителен – отразява се на друго място в нашата система. Понякога работейки за алергия, се подобрява съня или давайки прошка на някой, да се отрази на намаляване на нервността или на кашлицата.
Мога ли да науча отделни инструменти от тези интегрални подходи, които да използвам за самопомощ?

Разбира се. Това е моята идея, да имаш на разположение инструменти за самопомощ, за да не си зависими и винаги да са ти под ръка, където и да се намираш. Затова в твоя обсег съм изградил и продължавам да създавам, конкретни групови събития и практики, чрез които да разбереш, преживееш, научиш и ползваш необходимото, за да се активира твоята истина и автентичност.

Нужен ли ми е Хюман Дизайн анализ на всяка цена?

Разбира се, че не. Човек може да мине и без тази опция. Освен ако не е насочен към себепознание, отваряне на вътрешния потенциал, събуждане на истина и автентичност и намиране на по-голямо качество на продуктивност и ефективност в живота си.

Хюман Дизайн е система, която е вградила в себе си древни и модерни знания и за да съществува в този момент от нашата реалност, носи своята дълбока стойност. Разчитането на личната ти графика ще ти донесе директни и практически насоки, които са свързани с многобройни ползи. Анализът съкращава време и енергия в личния процес на намиране, събуждане, себепознание и разкриване на личното ти предназначение. Дава чисто разбиране, яснота и осмисляне по разширяващ начин в живеенето, което само по себе си е безценна мъдрост за себе си, другите и света, в който се намираме..

Хюман дизайн терапия ли е?

Разчитането на твоята лична графика носи яснота към процеса на живеене и използване на коректни лични стратегии, които да събудят истина и автентичност, както и вътрешни ти качества. Дава и ценно разбиране и знание за личните ти потенциални уязвимости. Анализът не е терапия, но би могъл да задвижи терапевтичен процес, ако следвате личните си коректни насоки с осъзнатост.

Какво е необходимо за партньорски хюман дизайн анализ?

За да бъде продуктивен един пратньорски анализ, преди това е необходимо всеки един от парньорите да има направен личен такъв. Да е експериментирал със своите стратегии все по-събуден за своята истина и автентичност и да има все по-голямо приемане за себе си и начина, по който и другите са уникални. Тогава двойката ще има ценни осъзнавания, ще намери разрешение, ще има видимо разбиране как да се подходи, за заобляне на острите ръбове и предизвикателства, чрез конкретни автентични насоки.

Как хюман дизайн би помогнал на родители с деца?

Успешно и продуктивно, Хюман дизайн е изключително полезен по отношение на динамиката родител-дете. За да може родителят да има повече разбиране за уникалността на детето, как да го подкрепя и стимулира качествата му по коректен начин и да го насочва по пътя. Подобрява се комуникацията и чуваемостта на посланията.

Възможно ли е да провеждате индивидуалните сесии и Хюман дизайн анализите и на друг език?
Силен и свободно говорим език ми е английският. Почти всички знания и обучения, които съм преминал през годините, са на английски и продължавам ежедневно да го ползвам. По Скайп съм провеждал многократно сесии на чужденци от други държави.

УЗРЯЛ ли си за:

ТРАНСФОРМАЦИЯ... НАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИСТИНА...НОВА ПОСОКА?

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

16-22

ЮНИ

Интегрален РИТРИЙТ – „ФЛУИДНОСТ“

Пълноценно зареждане на всички нива!

Къде: Комплекс за активен отдих „AquaLife Кранево  – https://bul.aqualife-sport.com/

    Останаха още 3 свободни места…                     

Разтвори заседналите корени на стреса от цялостната система и регенерирай в дълбочина…

11-17

АВГУСТ

Интегрален РИТРИЙТ – „ЗДРАВЕ“

Събуди Живеца – Намери БАЛАНС!

КЪДЕ: Пампорово, х-л Финландия 4****

КОГА: 11-17.08.24 (6 нощувки)                             

 

                                      

Намерението на този „ритрийт“- оттегляне от всекидневието – е чрез интегрални подходи да се стимулира нашата цялостна система тяло-ум-душа и да се разтворят и пуснат заседналите корени на стреса от: клетките, тъканите, мускулите, ставите, нервната система, енергийната система, емоционалните напрежения, мисловните тежести и духовните блокажи.

Share This