Вече встъпваме и в последната, 4-та фаза, от пътуването на Слънцето по житейската мандала, където то активира финалната тема – Ограничението.

Преди да се отворим за новото и стъпим по новата пътека от 22-ри януари, първо се изправяме пред ограниченията, които е необходимо да бъдат надскочени чрез тяхното пълно и всеотдайно Приемане.

Това е един процес на трансформация, който е необходим, за да продължи развитието по еволюционната спирала. Изправени сме пред възможността да усвоим умението на пускането… или не.

Да пуснеш миналото, да пуснеш менталните концепции, да пуснеш…, е едно от най-не
лесните умения и същевременно най-здравословното и освобождаващо – трансцедентиращо!

Няколко насърчителни коучинг насоки:

  • Какви ограничения срещнах през изминалия период?
  • Отворен ли съм за приемане?
  • Готов ли съм да пусна старото и да запазя мъдростта?
  • Освободен ли съм да започна новото по нов начин?
Share This