I-ва фаза на Ретроспекция

I-ва фаза на Ретроспекция

При движението си по колелото на живота слънцето активира различни теми, които да ни насочват към специфичен контекст за ретроспекция. Това ще ни помогне да фокусираме нашето внимание към конкретна посока, по която да съберем ценните плодове през изминалия природния...
Ретроспекция

Ретроспекция

Ретроспекцията е основен инструмент, който се използва, както в терапевтичната практика, така и в духовните традиции. Това е един вид равносметка на изминала житейска опитност от личния ни филм за определен период. По този начин ще можем, припомняйки си, да осмислим,...
Слънчев Цикъл

Слънчев Цикъл

Всички ние преживяваме различни, постъпателно редуващи се процеси, които имат цикличен характер. Денят има начало, среда и край, тъй като е един малък цикъл. Подобно на дишането, след вдишването следва издишане, което също е повторяем процес. 7 дни образуват седмичния...