Свободно дишане

изплеви бурените, обгрижи цветята

Начало » Подходи » Свободно дишане

Дишането е най-основният процес, свързан с нашето съществуване. Целият ни живот е наниз от безкрайни вдишвания и издишвания. Поемаме кислород, а изпускаме въглероден двуокис. На физическо ниво протичат съществени процеси в нашата физиология, в самата клетка чрез обмена на О2-СО2 и хемоглобина. На енергийно ниво заедно с кислорода поемаме и жизнена енергия (прана, Чи, Ки). А самото дихание е като мост между личността и вечността.

Езикът кодира самия смисъл в корена на думата: дъх-дух-въздух, душа-дишане, spirit-spirale, inspire и съществува на различни езици. Дихателните практики са познати и залегнали във всички източни традиции: Суфизъм, Йога, Будизъм, Шаманство, Даоизъм, както и в западни учения поради своята фундаментална важност.

Какво е Свободно Дишане?

Свободното дишане е трансформативна, психофизиологична, дихателна практика, включваща холистичнен подход към себепознание. Моделите и методите на Свободното дишане изхождат както от древното познание, така и ползвайки изводите, достигнати от съвременната психология, невропсихология и от духовно-философски системи.

Техниката на Свободното Дишане използва осъзнато Естествено Дишане като основен инструмент в диагностичната, терапевтична и трансформативна работа с различните зони и слоеве на съзнание. Възникнащото при работата променено ниво на съзнание се явява като меко, разширено състояние, което позволява бързо и ефективно достигане до Вашите вътрешни промени в нормалния живот, подобряващи взаимотношенията с другите и носещи успех и изобилие. Характерно за самата техника е оптималното съчетание на отделни аспекти:

 • ефективност – достига се като се следва естествения процес, формиращ човешкото съзнание и неговото еволюционно взаимодествие.
 • безопасност – мекия и ненасилствен характер на работа, изграден във формата на всички техники на Свободното Дишане, позволяват прилагането им и от неподготвени хора безопасно.
 • независимост – свободата, която имате в съответствие с вътрешния Ви трансформационен процес и по отношение на водещата посока на индивидуалната Ви работа

Метафорично казано – чрез процеса на свободно дишане прочистваме вътрешната си градинка от плевели и освобождаваме ново пространство за подхранване на цветята, които са наши ресурси.

Произход:


Тази практика възниква в края на осемдесетте и началото на деветдесетте години на миналият век като синтез от различни методи, използващи свързаното осъзнато дишане (Ребъртинг, Вайвейшън, Холотропно дишане и др.), а така също техники и елементи, взаимствани от други направления в психологията и психотерапията като Гещалт терапия, Групова динамика, Танцувално–Двигателни терапии, Телесно-Ориентирани психотерапии.

Свободното дишане съчетава всички тези техники и елементи в индивидуално подбрани за всекиго пропорции, като позволява да се работи едновременно по всички водещи модалности – психологическа (съзнание и подсъзнание), ментална (понятия, логически разсъждения, мисли), емоционална (чувства, емоции), соматична (телесна), модалностите на дишането, енергийна.

Свободното Дишане е пътешествие навътре – пътешествие към лична свобода, а по този път се срещат разнообразни бариери.

УЗРЯЛ ли си за:

ТРАНСФОРМАЦИЯ... НАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИСТИНА...НОВА ПОСОКА?

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

29

Септември

Алхимия на моята Истина

ТЕМА на вечерта – „Алхимия на КРИТИКАТА“

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие

Следващи дати:

„Алхимия на Неадекватността“ –  6.10

„Алхимия на Страха от Бъдещето“ – 13.10.

„Алхимия на Несигурността“ – 20.10.

„Алхимия на Отговорността“ – 27.10.

Прочистване на ограничаващи съзнателни и несъзнателни модели от цялостната система, повишаване на осъзнатостта и събуждане на автентичния потенциал. Увеличаване на вътрешната сила, увереност и автентична стойност.

1

Октомври

ВИТАЛНО ТЯЛО

ТЕМА на вечерта – „Земна ТРАНСФОРМАЦИЯ“

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие

СЛЕДВАЩИ ДАТИ:

„ЕСЕННА УСМИВКА“ – 08.10

„ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНОСМИЛАНЕ – 15.10

„АКТИВИРАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ“ – 22.10.

„ЛЮЛКАТА НА ЕСЕНТА“ – 29.10.

Интегрални комплекси, за жизненост и баланс. Пусни миналото от клетъчната памет. Постигни центрираност, яснота и себе-увереност. Активирай сърцето и балансирай Ума.

Препятствията биха могли да включват:

 • да не живееш достигайки своя потенциал;
 • да не знаеш кой си и какво искаш;
 • липса на посока;
 • чувство, че си хванат в капан;
 • ограничаващи модели, които се повтарят;
 • депресивни състояния;
 • стрес;
 • безпокойства, панически атаки, фобии;
 • мигрени;
 • ниска себеоценка, липса на увереност;
 • невъзможност да чувстваш;

Ползи:

 • метод за себепознание и събуждане на жизненати сила в настоящето;
 • намалява физическа и емоционална болка;
 • процесът изважда в съзнанието не само скрити вярвания и емоции, но и взаимовръзките, които имаме с нашите тела, нас самите, хората, с които общуваме и целия свят;
 • отваря се възможност за разрешение, интегриране и изцеляване на неразрешени предизвикателства и конфликти вътре в себе си;
 • освобождава се застояла енергия, която дава повече виталност и радост достигайки пълния ни потенциал на човешки същества;
 • подобрява самочувствието и себеоценката;
 • активира се разширено осъзнаване на всички нива: физическо, емоционално, психологическо и духовно;
 • процесът на вътрешна трансформация отваря ново пространство, подхранвайки творчески потенциал и носи яснота и посока по нашия път;
 • преобразува страхове и събужда автентичността;
Share This