Свободно дишане

изплеви бурените, обгрижи цветята

Начало » Подходи » Свободно дишане

Дишането е най-основният процес, свързан с нашето съществуване. Целият ни живот е наниз от безкрайни вдишвания и издишвания. Поемаме кислород, а изпускаме въглероден двуокис. На физическо ниво протичат съществени процеси в нашата физиология, в самата клетка чрез обмена на О2-СО2 и хемоглобина. На енергийно ниво заедно с кислорода поемаме и жизнена енергия (прана, Чи, Ки). А самото дихание е като мост между личността и вечността.

Езикът кодира самия смисъл в корена на думата: дъх-дух-въздух, душа-дишане, spirit-spirale, inspire и съществува на различни езици. Дихателните практики са познати и залегнали във всички източни традиции: Суфизъм, Йога, Будизъм, Шаманство, Даоизъм, както и в западни учения поради своята фундаментална важност.

Какво е Свободно Дишане?

Свободното дишане е трансформативна, психофизиологична, дихателна практика, включваща холистичнен подход към себепознание. Моделите и методите на Свободното дишане изхождат както от древното познание, така и ползвайки изводите, достигнати от съвременната психология, невропсихология и от духовно-философски системи.

Техниката на Свободното Дишане използва осъзнато Естествено Дишане като основен инструмент в диагностичната, терапевтична и трансформативна работа с различните зони и слоеве на съзнание. Възникнащото при работата променено ниво на съзнание се явява като меко, разширено състояние, което позволява бързо и ефективно достигане до Вашите вътрешни промени в нормалния живот, подобряващи взаимотношенията с другите и носещи успех и изобилие. Характерно за самата техника е оптималното съчетание на отделни аспекти:

 • ефективност – достига се като се следва естествения процес, формиращ човешкото съзнание и неговото еволюционно взаимодествие.
 • безопасност – мекия и ненасилствен характер на работа, изграден във формата на всички техники на Свободното Дишане, позволяват прилагането им и от неподготвени хора безопасно.
 • независимост – свободата, която имате в съответствие с вътрешния Ви трансформационен процес и по отношение на водещата посока на индивидуалната Ви работа

Метафорично казано – чрез процеса на свободно дишане прочистваме вътрешната си градинка от плевели и освобождаваме ново пространство за подхранване на цветята, които са наши ресурси.

Произход:


Тази практика възниква в края на осемдесетте и началото на деветдесетте години на миналият век като синтез от различни методи, използващи свързаното осъзнато дишане (Ребъртинг, Вайвейшън, Холотропно дишане и др.), а така също техники и елементи, взаимствани от други направления в психологията и психотерапията като Гещалт терапия, Групова динамика, Танцувално–Двигателни терапии, Телесно-Ориентирани психотерапии.

Свободното дишане съчетава всички тези техники и елементи в индивидуално подбрани за всекиго пропорции, като позволява да се работи едновременно по всички водещи модалности – психологическа (съзнание и подсъзнание), ментална (понятия, логически разсъждения, мисли), емоционална (чувства, емоции), соматична (телесна), модалностите на дишането, енергийна.

Свободното Дишане е пътешествие навътре – пътешествие към лична свобода, а по този път се срещат разнообразни бариери.

УЗРЯЛ ли си за:

ТРАНСФОРМАЦИЯ... НАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИСТИНА...НОВА ПОСОКА?

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

02

Декември

ВИТАЛНО Тяло – АнтиСтрес

СЪЖИВИ ИЗЦЕЛИТЕЛНИТЕ СИЛИ – БАЛАНСИРАЙ УМА И СЪРЦЕТО

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие в ZOOM – събота от 10:00 ч.

ТЕМА на практиката – АнтиСтрес

БОНУС: След провеждане на практиката ще имате възможност да получите достъп до повторно гледане на нейния запис, който да ползвате в рамките на 1 седмица. Линкът за достъп е само и единствено за ваше лично ползване, без право на разпространение.                                                                                                                           

Интегрални комплекси, за жизненост и баланс. Пусни миналото от клетъчната памет. Постигни центрираност, яснота и себе-увереност. Активирай сърцето и балансирай Ума.

9

ДЕКЕМВРИ

ТАНЦЪТ на ДИХАНИЕТО

ОВЛАДЕЙ ВЪТРЕШНИЯ ТАНЦ НА ИЗЦЕЛИТЕЛНИЯ ДЪХ!

Кога:  09.декември – (събота) – 13:30 – 17:00

           16.декември – (събота) – 13:30 – 17:00

Къде:  Йога „ДИВАЛИ“ Студио, София, кв. Иван Вазов, бул. Витоша 93 

 

Ефективен процес за освобождаване от стрес и напрежения, изцеляване на стари травми и неосъзнати рани. Събуждане на вътрешната Светлина и автентичност.

13

Декември

АЛХИМИЯ на БЛОКАЖА

ИЗЦЕЛИ БЛОКИРАЩИ ПОТЕНЦИАЛА ОГРАНИЧЕНИЯ!

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие в ZOOM – сряда от 19:00 ч.

Тема – Алхимия на БЛОКАЖА

БОНУС: След провеждане на практиката ще имате възможност да получите достъп до повторно гледане на нейния запис, който да ползвате в рамките на 1 седмица. Линкът за достъп е само и единствено за ваше лично ползване, без право на разпространение.                       

 

                                 

                                     

                           

                             

Прочистване на ограничаващи съзнателни и несъзнателни модели от цялостната система, повишаване на осъзнатостта и събуждане на автентичния потенциал. Увеличаване на вътрешната сила, увереност и автентична стойност.

Препятствията биха могли да включват:

 • да не живееш достигайки своя потенциал;
 • да не знаеш кой си и какво искаш;
 • липса на посока;
 • чувство, че си хванат в капан;
 • ограничаващи модели, които се повтарят;
 • депресивни състояния;
 • стрес;
 • безпокойства, панически атаки, фобии;
 • мигрени;
 • ниска себеоценка, липса на увереност;
 • невъзможност да чувстваш;

Ползи:

 • метод за себепознание и събуждане на жизненати сила в настоящето;
 • намалява физическа и емоционална болка;
 • процесът изважда в съзнанието не само скрити вярвания и емоции, но и взаимовръзките, които имаме с нашите тела, нас самите, хората, с които общуваме и целия свят;
 • отваря се възможност за разрешение, интегриране и изцеляване на неразрешени предизвикателства и конфликти вътре в себе си;
 • освобождава се застояла енергия, която дава повече виталност и радост достигайки пълния ни потенциал на човешки същества;
 • подобрява самочувствието и себеоценката;
 • активира се разширено осъзнаване на всички нива: физическо, емоционално, психологическо и духовно;
 • процесът на вътрешна трансформация отваря ново пространство, подхранвайки творчески потенциал и носи яснота и посока по нашия път;
 • преобразува страхове и събужда автентичността;
Share This