НЛП

лечебни невро-лингвистични кодове

Абревиатурата НЛП буквално произлиза от „невро-лингвистично програмиране“. Това е име, което свързва 3 влиятелни компонента, замесени в създаването на човешкото преживяване:

 • неврология – неврологичната система, регулираща как функционира нашето тяло
 • лингвистика – езикът, който определя начина на комуникация вътрешно със себе си и външно – с другите
 • програмиране – определя моделът, който сме създали за себе си, другите и света
  НЛП описва основната динамика между ума (невро) и езика (лингвистика), и как тази взаимовръзка влияе на тялото и поведението като резултат.

С други думи, НЛП е комплект от инструменти, които позволяват да се промени това, което правите или не правите, така че да се постигне желан здравословен краен резултат.

Произход

През 1970 г. двама Калифорнийци, единият учен математик и талантлив гений компютърен експерт – Ричард Бандлър, а другият – професор по лингвистика Джон Грайндър, са във финалните стъпки на своята пионерска работа за откриването на подход, който ще има дълбок ефект в полето на личностното израстване, човешките взаимоотношения и комуникация.

Бандлър и  Грайндър изследват дълбоко работните процеси и методи на 3-ма знаменитости в сферата на психотерапията, които постигат забележителни промени в човешкото поведение.

Милтон Ериксон – наричан най-знаменитият психотерапевт на всички времена, използвал  ефективно клинична хипноза в практиката си, Върджиния Сатиър – удивително ефективен фамилен терапевт, успявала да разреши на пръв поглед неразрешими междуличностни проблеми и Фриц Пърлз – създателят на Гещалд терапията. В началото на своята работа огромно въздействие върху основателите на НЛП оказва и британският антрополог Грегъри Бейтсън.

Наред с усвоените знания, те също комбинират и своите собствени умения в 3 дисциплини – лингвистика, компютри и Гещалд психология. Като резултат те създават поведенчески модел и серия от работни процедури. Докато НЛП израства, постепенно започва да интегрира материал и от други допълнителни дисциплини: кибернетика, философия и неврология. Така НЛП започва да навлиза в много различни полета на правото, бизнеса и образованието.

От тогава НЛП се е разраснал като международен феномен, използван от милиони. Добре е да запомним, че е изследване на това, което вече правим – нашите модели, вярвания и мислене, така че можем да се фокусираме и подсилим това, което работи и да отклоним фокуса от елементите, които често (подсъзнателно) блокират пътя към достигане на нашия потенциал.

Всъщност, казано с терминологията на НЛП, по-важно е да променим „Как ние преживяваме нашата реалност, отколкото да променим действителното съдържание на нашата реалност“.

УЗРЯЛ ли си за:

ТРАНСФОРМАЦИЯ... НАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИСТИНА...НОВА ПОСОКА?

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

10

Март

Алхимия на моята Истина

ТЕМА на вечерта – „Алхимия на НАПРЕЖЕНИЕТО“

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие

Следващи тЕМИ и Дати:

Алхимия на КРИЗАТА – ?

Алхимия на РАНАТА – ?

Алхимия на КОНТРОЛА – ?

Прочистване на ограничаващи съзнателни и несъзнателни модели от цялостната система, повишаване на осъзнатостта и събуждане на автентичния потенциал. Увеличаване на вътрешната сила, увереност и автентична стойност.

13

МАРТ

ИНТЕГРАЛНА СИНХРОНИЗАЦИЯ

От РАЗ-деление към ЦЯЛОСТ – разтвори блокажите и възвърни вътрешния Мир!

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие през платформата на ZOOM

Ефективен процес за трансформиране на стрес и неосъзнати рани. Събуждане на вътрешната Светлина и автентичност.

06

Март

ВИТАЛНО ТЯЛО

ТЕМА на вечерта –  Витално Тяло – „НЕРВНОСТ“

КЪДЕ: ОН-ЛАЙН събитие – събота от 10:00 ч.

СЛЕДВАЩИ ДАТИ:

„ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ“ –

„РЕСТАРТ“ – 

Интегрални комплекси, за жизненост и баланс. Пусни миналото от клетъчната памет. Постигни центрираност, яснота и себе-увереност. Активирай сърцето и балансирай Ума.

21-24

МАРТ

Интегрален Ритрийт – Обновление

Тема: ТРИ – дневно потапяне в ритъма на пролетното равноденствие за цялостно вътрешно синхронизиране, регенерация и покълване на новото…

Останаха само 4 свободни места!

Къде: Хотел “Никол” Долна Баня, в полите на Рила, притежава всички необходими условия за едно пълноценно преживяване – http://hotel-nikol.com/

Синхронизиране с природното есенно равноденствие. Пускане на натрупан стрес, събуждане на вътрешния център, презареждане в дълбочина и подхранване на автентичността.

13-19

ЮНИ

РИТРИЙТ – интегрална почивка на МОРЕ

Пълноценна отмора на всички нива!

Къде: хотел „Амбелиц“ – Лозенец, местност Рибарницата, – http://www.ambelitz.com

Останаха още 10 свободни места!

Разтвори заседналите корени на стреса от цялостната система и регенерирай в дълбочина…

Приложение

Въпреки, че НЛП е започнало от полето на терапията, откритите принципи и техники могат да бъдат приложени и използвани в различни области като:

 • бизнес, продажби и маркетинг;
 • подбор на кадри и лидерство;
 • обучение и образование;
 • личностно развитие;
 • терапия;
 • спорт;
 • и други умения за усъвършенстване…;

НЛП предлага технология за създаване на промяна и прости начини за по-голям избор по отношение на Вашето поведение и емоции, да подобри комуникацията и взаимоотношенията и да развие нови способности във вашето мислене.

Промяната е неизбежна!!! Основният въпрос е: Дали се променяте по начина, по който искате?

Ползи:

 • препрограмиране на мисловни модели и вярвания;
 • неутрализиране на стрес, депресивни състояния;
 • преобразуване на страхове и фобии;
 • трансформиране на ограничаващи поведения и емоционални състояния;
 • подобряване на комуникацията със себе си и другите;
 • повишаване на спортните резултати;
 • подхранване на увереността и себеоценката;
 • активиране на паметта и концентрацията;
 • работа със зависимости;
Share This