При движението си по колелото на живота слънцето активира различни теми, които да ни насочват към специфичен контекст за ретроспекция. Това ще ни помогне да фокусираме нашето внимание към конкретна посока, по която да съберем ценните плодове през изминалия природния цикъл.

Темата през тези няколко дни, която се активира на 31 декември до 5-ти януари, е свързана с какво е имало или не Смисъл през изтеклия период. А смисълът е стойностното значение, което сме придали
на нещо и е важно гориво, за да продължим. Подобно на боец, който следва своята смислена цел
напред и нагоре.

Това е и период на известно напрежение и провокативност, която даже и не толкова приятна, би могла
да ни събуди за ново осъзнаване и преосмисляне.

Няколко насърчителни коучинг въпроса в този процес:

Намерих ли смисъл през изминалия годишен цикъл и в какво?
Къде се намирам по този път и какво/ кой ме провокира?
Какво ме подтиква да продължа напред, какво ме изпълва?

Share This