Разтвори заседналите корени на стреса от цялостната система и регенерирай в дълбочина…