Политика за Поверителност

Уважаеми посетители,
Моят сайт „Хармония и Виталност“ е организиран така, че да позволява да го посещавате в Интернет пространството, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация.
Тъй като уважавам правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни и заедно с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица от 25 май 2018 (GDPR), настоящето описание е на разположение, за да внесе необходимата яснота.
Във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с настоящата Политика на поверителност бих искал да Ви обясня каква информация се събира на Уебсайта – „Хармония и Виталност“ и как се използва.
Този Уебсайт – „Хармония и Виталност“ е собственост на „Институт Инспирала“ ЕООД.
В случаите, когато заявите желание да Ви предоставя услугите, които предлагам, имам нужда от основна информация за комуникация и организация и настоящата политика за поверителност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи.
„Институт Инспирала“ ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на абонатите.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които използвам са:

 • Абонаментна форма за получаване на информационен електронен бюлетин;
 • Форма за регистрация за участие в избрано от вас конкретно събитие;
 • Форма за контакт, чрез която да се свържете с мен, зададете въпроси и назначите евентуална индивидуалнасреща с мен или хюман дизайн анализ.
 • E-mail

Информация, която събирам

В случай, че сте избрали да се регистрирате в абонамента на електронния информационен бюлетин и/или да използвате предоставяните чрез него услуги, хюман дизайн анализи и събития, се изисква да предоставите някои лични данни за идентификация, като:

 • име(на) – (за абонамент за ел. бюлетин, участие в събитие, определяне на индивидуална сесия и хюман дизайн анализ);
 • e-mail адрес – електронен адрес за получаване на ел. бюлетин и лична комуникация с мен;
 • телефонен номер – само при нужда за мобилна връзка директно с мен;
 • дата, място и час на раждане – са необходимите данни само и единствено за желаещите за изготвяне на хюман дизайн анализ;
  Събраната информация се използва само и единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки за участие в събития и индивидуални сесии и хюман дизайн анализи и за осъществяване на връзка с Вас, като мои клиенти и участници в предоставените събития и услуги.

Предоставеният от Вас имейл адрес се използва само и единствено за следните цели:

 • за абониране и получаване на информационен електронен бюлетин 1 път седмично (до 2 пъти седмично, само ако се наложи инцидентно), който може да съдържа тематични статии, видео или аудио записи, които са на ваше разположение за себепознание, трансформация и автентичност;
 • за изпращане на информация и известия към Вас относно предстоящи събития, продукти и услуги, които представям;
 • за запазване на място и записване за участие в конкретно избрано от вас събитие;
 • за отговори на постъпили от вас въпроси и запитвания, подадени през формата за контакт за получаване на информация или определяне на индивидуална сесия с мен или хуман дизайн анализ;

Прозрачност и право на избор:

Вие имате:

 • право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни;
 • право да се отпишете по всяко време от получаване на информационния електронен бюлетин, директно чрез връзката за отписване/Unsubscribe, намираща се в края на всеки електронен бюлетин;

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете и с мен по удобен за Вас начин.

Защита на информацията

Достъпът до личната информация е ограничен до:

 • Локално хранилище
  събирам и съхранявам вашите лични данни локално в моята база данни, до която имам достъп единствено аз с цел комуникация и хюман дизайн анализи;
 • мейл платформата, чийто услуги ползвам за обработка на данните и изпращане на електронния информационен бюлетин е Мейл Чимп, доказан с времето надежден и професионален инструмент.

Личните Ви данни се съхраняват колкото е необходимо от процеса на Вашия избор на абонамент за електронния бюлетин, бидейки мой клиент или участник в събития.

Вашите лични данни не се предоставят на 3-ти лица за ползване на други услуги или продукти, различни от описаните в този сайт.

Промени

Политиката за поверителност може да се променя периодически. По никакъв начин няма да огранича правата Ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикувам на тази страница всички възникнали промени и допълнения. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Съдържание и авторски права

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, статии, видеа, аудио записи, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, които са собственост и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.

Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Хармония и Виталност или на неговия праводател. Използването на услугите на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Share This