Всички ние преживяваме различни, постъпателно редуващи се процеси, които имат цикличен характер. Денят има начало, среда и край, тъй като е един малък цикъл. Подобно на дишането, след вдишването следва издишане, което също е повторяем процес. 7 дни образуват седмичния цикъл, който се добавя към месечния, годишния… планетарния…

Цикълът на детството се превръща в цикъл на юношеството, както и целият живот на човека преминава през цикли на проявление. Нашите преживявания имат цикличен характер и всичко, което се случва на това място на обитание за нас. Това ни насочва, че като част от еволюционния процес, в който сме потопени, би било смислено, както да започваме, така и да приключваме всеки един цикъл коректно, което би могло да улесни пътя ни по възходящата спирала… и изпълни с удовлетворение, усещане за успех, удивление и вътрешен мир.

Погледнато чисто обективно, сега завършва 2021 година по грегорианския календар и започва 2022 г., което ние приемаме за цикъл. Този календар все пак е създаден от хората, за да служи практично и това е факт… и ако се вгледаме в една по-широка перспектива, че ние човеците се намираме на Земята, а тя от своя страна е локализирана на определена позиция в Слънчевата система, а Слънчевата Система… заема конкретно местоположение в космическия хоризонт по отношение на другите Системи, Галактики… Вселени…, очевидно планетарните дирижиращи влияния, които съществуват и ритмичните цикли, които в действителност продължават да въздействат върху човешкия живот, се случват така или иначе… даже и отвъд представите на нашия Ум.

Не е нужно да бъдем астрофизици, астрономи или астролози, за да схванем по-голямата картина, което би ни насочило да намерим уместни и практични отговори, които да ползваме… циклично.

За един цикъл (при движението на Земята около Слънцето) слънцето осветява 365 дни от колелото на живота и при движението си активира различни житейски тематични преживявания, които се проявяват за всички човеци. От тази природно-планетарна перспектива реалният Слънчев цикъл завършва на 21-ри януари, вместо календарно на 31-ви декември. Това ни дава възможността сега да завършим коректно стария цикъл, да запазим на съхранение наученото, да пуснем ненужните ограничения и да интегрираме мъдростта, за да влезем коректно и по-продуктивно в новия, стартиращ на 22-ри януари, където да разгърнем потенциала, който носим.

Би била уместна идеята да не бързаме да кроим бъдещи стратегии, планираме проекти за новата година, да пишем желания за сбъдване и да се стремим да манифестираме подсказаното от гледащия напред Ум, а по-скоро сега е времето да се насочим към вътрешна себе-рефлексия, като превъртим изминалия период ретроспективно и запазим мъдростта на съхраненние. По този начин ще се синхронизираме към природния Слънчев цикъл и този процес ще ни обнови и отвори съзнанието за новото и когато то дойде, да бъдем готови и узрели за него… Това е и целият смисъл – практически да въплътим основните принципи в танца на променящите се дуални цикли по естествен, осъзнат начин…

Ето и няколко коучинг насоки:
Кой цикъл в момента е узрял за завършване за мен?
В кой цикъл се намирам в развитие сега?
Кой цикъл предстои да стартирам… коректно?

Share This