ТАНЦЪТ НА ДИХАНИЕТО

ТАНЦЪТ НА ДИХАНИЕТО

ТАНЦЪТ на ДИХАНИЕТО - изцелителният дъх издишай стреса, възкреси радостта и вътрешната Светлина  07-ми март (събота) Начало » Отминали събития Дихателните практики са едни от най-чистите и ефективни техники за освобождаване от стрес и напрежения, изцеляване на стари...
ИНТЕГРАЛНА СИНХРОНИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЛНА СИНХРОНИЗАЦИЯ

Интегрална СИНХРОНИЗАЦИЯ от раз-деление към цялост  Скоро … Начало » Отминали събития Това е един съвременен, не-инвазивен процес, който позволява активиране на цялата човешка система, интегрирайки невросоматика, биоенергия, емоции, ум и съзнание, което...
Магията на Барабана

Магията на Барабана

Магията на Барабана - ритъм медитация пулсирай в цялостна хармония 17 декември 2016 Всичко във Вселената пулсира с определена честота на трептене. Не случайно във всички култури, духовни практики, обичаи и ритуали от древността, свещеният глас на барабана играе своята...